รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนิภาวรรณ ช่วยสกุล (นิ้ง)

CTM  CELL.jpg
EXCLUSIVE AREA DEALER

Khun Nipawan Chuaysagul (Ning)

Thai Consultant & Group Sales Director 

E info@continewm.asia

P+66 (0) 89 878 3891

723 Suphakarn Building, B.01, Ground Floor, Charoennakorn Rd.Soi 15, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Thailand

Speak Thai & English

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 25% ได้รับการรับรองโดยศูนย์พัฒนานวัตกรรม และบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  

Screen Shot 2565-09-23 at 11.31.06.png
Screen Shot 2565-09-23 at 11.31.35.png